Gấu cam nhồi bông siêu đẹp

35,000

Gấu cam nhồi bông siêu đẹp là một trong những sản phẩm. Độc quyền được xưởng may thú nhồi bông ZOZO. Sản xuất riêng. Gấu cam nhồi bông siêu đẹp vừa là. Sản phẩm kinh doanh trên thị trường

  • Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu nên cần thời gian từ 3 - 10 ngày để sản xuất
  • Các sản phẩm nhồi bông sản xuất số lương từ 300 sản phẩm
  • Hiện tại thú nhồi bông chúng tôi chưa triển khai bán lẻ. Xin thông cảm vì sự bất tiện này.
  • Chúng tôi vẫn sản xuất rối hơi, mascot, mô hình hơi, mô hình sản phẩm từ số lượng 1 con

Còn hàng

Danh mục: Từ khóa: