Gấu Teddy size 30 cute

35,000

Gấu Teddy size 30 cute là sản phẩm độc quyền của nhà xưởng may thú nhồi bông ZOZO sản xuất riêng. Gấu Teddy size 30 cute vừa là sản phẩm độc quyền, vừa là món quà tri ân

  • Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu nên cần thời gian từ 3 - 10 ngày để sản xuất
  • Các sản phẩm nhồi bông sản xuất số lương từ 300 sản phẩm
  • Hiện tại thú nhồi bông chúng tôi chưa triển khai bán lẻ. Xin thông cảm vì sự bất tiện này.
  • Chúng tôi vẫn sản xuất rối hơi, mascot, mô hình hơi, mô hình sản phẩm từ số lượng 1 con

Còn hàng