May mascot hơi

7,700,000

Sau khi hoàn thành lớp áo của mascot, các nhà sản xuất sẽ tiến hành lắp quạt thổi và người mặc đeo bình acquy hoặc pin dự phòng.

Trên quạt thổi sẽ có 2 cực âm (-) và cực dương (+), người mặc cắm 2 cực này vào 2 cực tương đương trên bình acquy đã có kí hiệu để quạt hút hơi bên ngoài và bơm vào bên trong làm phồng mascot lên.

  • Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu nên cần thời gian từ 3 - 10 ngày để sản xuất
  • Các sản phẩm nhồi bông sản xuất số lương từ 300 sản phẩm
  • Hiện tại thú nhồi bông chúng tôi chưa triển khai bán lẻ. Xin thông cảm vì sự bất tiện này.
  • Chúng tôi vẫn sản xuất rối hơi, mascot, mô hình hơi, mô hình sản phẩm từ số lượng 1 con

Còn hàng