Mascot mèo

“Mascot mèo” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một nhân vật hoặc biểu tượng đại diện cho một tổ chức, một sự kiện, hoặc một sản phẩm nào đó và có hình dáng hoặc tính chất của một con mèo.

  • Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu nên cần thời gian từ 3 - 10 ngày để sản xuất
  • Các sản phẩm nhồi bông sản xuất số lương từ 300 sản phẩm
  • Hiện tại thú nhồi bông chúng tôi chưa triển khai bán lẻ. Xin thông cảm vì sự bất tiện này.
  • Chúng tôi vẫn sản xuất rối hơi, mascot, mô hình hơi, mô hình sản phẩm từ số lượng 1 con